Idėja Lietuvai - sutelktinio finansavimo galimybė mokykloje

Tautvydas Meldaikis
2020-09-03
„Nesimokysi – neturėsi gerai apmokamo darbo“ yra dažnai nuskambanti frazė į vaiko daržą.

Susitikime su gimnazijos mokinių taryba, visi sutikome, kad vienas dažniausių iššukių su kuriais susiduriama mokykloje yra finansai. Mokyklų administracijos verčiasi kūliais, kad atsakingai padalintų ir taip nepakankamą biudžetą mokytojų atlyginimams, ūkiui, inventoriui ir t.t., tad pinigų mokinių idėjų įgyvendinimui dažniausiai nebelieka. Mūsų nuomone, tai sumažina bendruomenės įsitraukimą į sprendimų ieškojimą ir mokyklos kūrimo procesus.

Reikia atsakyti sau į klausimą, kam mokykla ruošia jauną žmogų – egzaminui ar gyvenimui?
Jeigu vis tik gyvenimui, kuriame reikalinga iniciatyva, kūrybiškumas, valia veikti, bendruomeniškumas, verslumas, atsakomybė ir jeigu mes ruošiame žmones laisvai visuomenei, tai „Mokyklos Odisėjos“ metu sieksime sukurti strategiją, kuri padėtų šioms kompetencijoms pasireikšti mokykloje.

Viena iš pamatinių užduočių – sukurti mokyklos sutelktinio finansavimo paskyrą platformoje, kurioje galima aukoti nuo minimalios – 1 euro sumos. Patogu tai, kad ši auka kas mėnesį, automatiškai nuskaitoma iš aukotojo sąskaitos, jam apie tai žinant ir turint galimybę bet kada nutraukti paramą. Šiuo metu įvairių žmonių bei organizacijų plačiai naudojama platforma – amerikietiška Patreon.com, tačiau mūsų žiniomis netrukus startuos ir lietuviškas analogas. Nėra žinoma, ar bent viena mokykla Lietuvoje (apart 1,2% GPM) yra bandžiusi tokį, kasmėnesinį pajamų generavimo, modelį.

Visos surinktos lėšos būtų skiriamos mokyklos bendruomenės daugumos balsui, kai kiekvienas balsas yra lygiavertis (šiuo atveju tai būtų mokiniai, mokytojai bei administracija). Kiekvienas galėtų teikti siūlymą, o nuspręstų dauguma.

Tarkime, kad mokykloje yra 500 mokinių. 50% jų tėvų ir 50% senelių sutinka skirti po 1 eurą per mėnesį. Taip pat bent 1 procentas galėtų būti priskiriamas iš Vaiko pinigų. Nepamirškime ir alumnų! Tokiu atveju, mokyklos bendruomenė (šiuo atveju mokiniai, mokytojai ir administracija) sutelktų 1000 eurų mėnesinį finansinį biudžetą, kuris taptų įrankiu vygdant mokyklos bendruomenės priimtus sprendimus auginant mokyklą.

Atsižvelgiant į LR įstatymus, vienas iš dalykų, kuriuos kartu su nepriklausoma tyrėjų komanda sieksime nustatyti bus tai, kokios yra neformalaus sutelktinio finansavimo galimybės valstybinėje mokykloje, su kokiais iššūkiais susidursime bei kaip
tokios aplinkybės padėtų įtraukti daugiau mokyklos bendruomenės narių į mokyklos kūrimo procesus, prisidėtų prie motyvacijos, verslumo, finansinio raštingumo, socialinės atsakomybės ir kitų anksčiau išvardintų kompetencijų ugdymo.
Manome, kad ši inovacija galėtų atnešti daugybę naujų galimybių ne tik švietimo sistemai, bet ir vaikams mokykloje!

Įsivaizduokite, kad bendruomenės 'patronitetas' (sutelktinių finansų komitetas) nuostatuose priima, kad x% nuo kasmėnesinio sutelktinio finansavimo yra skiriama įvairioms stipendijoms: aktyviai mokinių tarybos veiklai, užbaigtiems komitetų projektams ar gerėjantiems asmeniniams rezultatams. Įsivaizduokite, jeigu dauguma Lietuvos mokyklų turėtų savo sutelktinį biudžetą idėjoms bei visos bendruomenės demokratiškai priimamiems sprendimams vystyti...?

Startupai gimtų klasėse, mokyklos augtų ir priartėtų prie realaus gyvenimo, kai pinigai yra energija su kuria gali daryti gerą arba blogą.
O kada išmokti tinkamai elgtis su finansais jei ne mokykloje?
Max Brauer valstybinė mokykla, Hamburgas
P.S. Yra mokyklų, kurios dalį 1.2% ar akcijose surinktus pinigus skiria įvairiems bendriems tikslams išpildyti, o ne tik administracinėms skylėms lopyti. Džiugu ir kai tėvai imasi iniciatyvos, rūpinasi mokyklos gerbūviu. Mes tikimės, kad tokias ar panašias sumas, kurias mokykla surenka kartą ar kelis per metus, galėtų generuoti kiekvieną mėnesį ir svarbiausia, kad sprendimus kur tie pinigai keliauja, priimtų bendruomenės dauguma. Šiuo atveju, ta bendruomenės dalis, kuri ieškotų konsensuso yra mokiniai, mokytojai ir administracija. Tėvų užduotis būtų tapti patronais ir palaikyti.
Dažniausiai mokyklos dauguma yra mokiniai, tad dažnas gali pagalvoti, kad pinigai keliautų saldainiams ar žaidimams. Visgi, praktika rodo, kad demokratiška diskusija, svarūs ir švarūs argumentai daro stebuklus ir
6 metų vaikas, kuriam suteikiama galimybė išsakyti nuomonę, dažnai pasidalina tokia fundamentalia išmintimi, kad nugali bet kokias manipuliacijas.


Paremk mūsų misiją
Naujausi įrašai
Prenumeruok Naujienlaiškį*
*ir sulauk asmeninio laiškelio kas mėnesį tavo pašte
Prenumeruoti
Wade into Adventure, VšĮ "Švietimo nuotykiai", į. k. 305421935
Mingailė Žemaitytė-Meldaikė
Tautvydas Meldaikis
VISOS TEISĖS NESAUGOMOS. DALINTIS TURINIU IR SKLEISTI ŽINIĄ SKATINTINA