Demokratiškumas ir įtrauktis mokykloje

Demokratinė mokykla, Vilnius
Remiantis PISA duomenimis (2018), Lietuvos mokyklose beveik pusė mokinių nesijaučia esantys bendruomenės dalimi bei galintys daryti įtaką mokykloje priimamiems sprendimams. Esame gerai susipažinę su demokratinio ugdymo principais, iš visos širdies palaikome ir skatiname mokyklų virsmą iš autoritarijos į demokratiškumą, kur kiekvienas mokyklos benduromenės narys gali būti išgirstas, priimtas ir suprastas.
Pagal Lietuvos švietimo įstatymus, 2024m. turime užtikrinti įtraukiojo/inkliuzinio ugdymo sąlygas kiekvienam mokiniui. Siaurąja prasme, tai reiškia ypatingųjų/spec.poreikių integraciją į bendrojo lavinimo mokyklas. Mes tai matome kaip reikšmingą, tačiau labai sudėtingą tikslą. Ar tikrai įmanoma pasiekti to iki 2024-ųjų? Ką šiuo metu dėl to darome? Ar atsižvelgiame į tikslinių grupių poreikius ir galimybes: mokytojus, moksleivius, tėvus?
Mes darome prielaidą, kad tik užtikrinus įtrauktį plačiąja prasme, tai yra, įtraukus kiekvieną mokyklos bendruomenės narį į mokyklos kūrimo ir gyvenimo procesus ir prioretizavus tokius dalykus kaip psichikos sveikata, saugumas, empatija, pagarba įvairovei, galėsime iš tikrųjų, o ne imituojant, pasirūpinti įtrauktimi siaurąja prasme.
Demokratinių mokyklų esmė – daugiau pasitikėjimo, laisvės ir atsakomybės mokiniams kuriant savo pačių mokyklas ir save. Esminės demokratinio ugdymo nuostatos: 
  • pagarba ir pasitikėjimas vaikais ir mokytojais
  • lygiavertiškumo principas
  • didesnės veiklų pasirinkimo laisvės
  • demokratinis valdymas, kuomet drauge priimamos mokyklos taisykės bei sudaromos sąlygos kiekvienam išsakyti savo nuomonę ir idėjas
Trys pagrindiniai demokratiškumo lygmenys mokykloje:
  • Individualus lygmuo
  • Klasės lygmuo
  • Mokyklos lygmuo
Kaip ištirti ir užtikrinti demokratiškumą mokykloje? Nuo ko pradėti?
Ką galime padaryti besiruošdami inkliuziniam ugdymui mokykloje?
Galbūt svarstote kurti savo mokyklą? Domitės savivaldžiu ar namų mokymu?
Siūlome konsultacijas demokratiškumo ir įtraukties klausimais valstybinėse, privačiose ar bendruomenių/namų mokyklose.
Jei turite klausimų ar norėtumėte susitarti dėl konsultacijos, susisiekite:
tautvydas@svietimonuotykiai.lt
Kurti mokyklą kartu. Demokratinė mokykla, kur Tautvydas praleido 4-verius laimingus mokytojavimo metus. Luko Balandžio nuotrauka
Norintiems pasigilinti, rekomenduojame:
Prisidėk prie mūsų misijos
Naujausi įrašai
Prenumeruok Naujienlaiškį*
*ir sulauk Švietimo nuotykių savo pašte
Prenumeruoti
VšĮ "Švietimo nuotykiai", į. k. 305421935
Mingailė Žemaitytė-Meldaikė
Tautvydas Meldaikis
info@svietimonuotykiai.lt
© Švietimo nuotykiai