"Tūkstantmečio mokyklos" (TŪM) programa yra skirta visoms Lietuvos savivaldybėms ir jose esančioms mokykloms. Programa yra finansuojama Europos sąjungos ir ja siekiama visiems Lietuvos vaikams užtikrinti pačias geriausias sąlygas mokytis, nesvarbu, kur jie gyvena. 
Prioritetinės programos sritys:
Įtraukusis ugdymas, lyderystė, kultūrinis ugdymas ir STEAM ugdymas. 
Plačiau apie "Tūkstantmečio mokyklų" programą galite rasti ČIA.
 • Švietimo nuotykiai dalyvauja "Tūkstantmečio mokyklų" projekte kaip paslaugų teikėjai
  lyderystės
  ir
  įtraukties
  srityse ir kviečia mokyklas pasinerti į
  MOKYKLOS ODISĖJĄ
  !
 • Siūlome praktinius mokymus ir užsiėmimus mokyklos bendruomenei: moksleiviams, pedagogams, administracijai ir tėvams. Galimybę komplektuoti modulius bei pritaikyti trukmę.
 • Mokyklos Odisėjos partneriai: VšĮ Augu kartu, VšĮ Vaiko psichologijos centras, VšĮ Dideli vaikai, iniciatyva "Mokytojų palaikymo ratai"

Siūlomos paslaugos:

1. Mokyklos psichosocialinio mikroklimato tyrimas. Tyrimo komanda: VšĮ Vaiko psichologijos centras, VšĮ Švietimo nuotykiai, mokyklos administracija bei moksleivių savivalda.
2. Patyriminiai komandos formavimo užsiėmimai “Arklystu” 8-12kl. moksleiviams su pedagogu Tautvydu Meldaikiu
3. Emocinio intelekto ugdymo programa “Džigbo” 1-4kl. moksleiviams per muziką, pojūčius ir istorijų pasakojimą su pedagogu, muzikantu Tautvydu Meldaikiu
4. Mokytojų palaikymo ratai pedagogams, spec. pedagogams, logopedams, soc. pedagogams, psichologams, neformaliojo švietimo pedagogams su mokytojais Gyčiu Valatka ir Egle Stankūnaite
5. Empatinio bendravimo susitikimai pedagogams, spec. pedagogams, logopedams, soc. pedagogams, psichologams, neformaliojo švietimo pedagogams su mokytoju, socialiniu pedagogu Gyčiu Valatka
6. Savitarpio pagalbos grupė tėvams arba mokytojams su psichologe Dr. Agne Laskyte
*ši paslauga teikiama Kauno mieste
7. VšĮ Švietimo nuotykiai bei Všį Augu kartu jungtinė programa "Įtrauktis - išskleidžiančio santykio realybė" skirta pedagogams bei mokyklos specialistams su pedagogu Tautvydu Meldaikiu, spec. pedagoge Paulina Kuraitiene ir šokio-judesio ir integruotos kūno judesio terapijos specialiste Rasa Birete.
*ši paslauga gali būti teikiama Kaune ir aplinkiniuose miestuose, miesteliuose
8. Gerų emocijų dirbtuvės moksleiviams ir/arba mokytojams su Laura Kuprytė ir Joana Cironkaitė

1. Mokyklos psichosocialinio mikroklimato tyrimas

ESAM iniciatyvos startas Seime, 2022 balandis, asmeninio archyvo nuotrauka
PSO psichikos sveikatą apibūdina kaip geros savijautos būseną, kada žmogus suvokia savo gebėjimus, gali susidoroti su įprastomis stresinėmis situacijomis, produktyviai ir našiai dirbti bei įnešti savo indėlį į bendruomenę (Gaudiešiūtė, Kavaliauskaitė, 2020). 2022 m. drauge su VšĮ Vaiko psichologijos centru ir Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) atlikome tyrimą apie psichosocialinę moksleivių būseną mokykloje. Tyrime dalyvavo daugiau nei 3000 5-12kl. moksleivių iš visos Lietuvos. Net 24% respondentų nurodė, kad jų klasėje yra vaikų, kurie neturi draugų, 22% nurodė, kad yra bent vienas klasiokas/ė, kurio visai nepažįsta, 13% moksleivių nurodė, kad jiems dažnai būna baisu mokykloje, o 18% įvardijo, kad nesijaučia mokykloje kaip geroje vietoje - saugiai, jaukiai.  Jeigu jums kaip ir mums atrodo, kad siekiant geriausių rezultatų, būtina prioritetizuoti psichikos sveikatą ir užtikrinti palankų mikroklimatą mokykloje, tuomet šis tyrimas gali padėti išsigryninti konkrečioje mokykloje vyraujančius iššūkius, stiprybes bei suprasti kokią strategiją pasirinkti tam, kad mokykla bei jos bendruomenė klestėtų. 
Mes siūlome jums mikroklimato tyrimą 5-12kl. moksleiviams, adaptuotą pagal jūsų mokyklos ypatumus. Surinkus duomenis, pasirūpinsime statistine tyrimo analize, pristatysime tyrimą mokyklos administracoijai bei pateiksime rekomendacijas. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, padėsime suformuoti tolimesnių žingsnių strategiją bei pasirūpinsime grįžtamojo ryšio moksleiviams suteikimu.
Laiko trukmė ± 2,5 mėn. Kaina: 2000 Eur. 
Tyrimo komanda: VšĮ Vaiko psichologijos centras, VšĮ Švietimo nuotykiai, mokyklos administracija bei moksleivių savivalda.
Monika Skerytė-Kazlauskienė - VšĮ Vaiko psichologijos centro steigėja, psichologė, socialinių mokslų daktarė.

2. Patyriminiai komandos formavimo užsiėmimai “Arklystu” 8-12kl. moksleiviams 

Mingailė ir Tautvydas Meldaikiai (VšĮ Švietimo nuotykiai)
Šios programos pagalba stiprinamas moksleivių emocinis intelektas, kūrybiškumas, autentiškumas, savivertės jausmas, gerėja klasės mikroklimatas. Taip pat auginami klasės socialiniai bei komunikavimo įgūdžiai, padedama įsivardinti klasės iššūkius bei stiprybes. Į šiuo užsiėmimus integruojama geroji Lietuvos ir užsienio mokyklų patirtis siekiant auginti moksleivių žingeidumą, atsakomybę ir įstraukimą į savo mokyklos kūrimo procesus. Užsiėmimai paremti empatišku bendravimu (NVC), žaidimo pedagogika bei demokratinio ugdymo gairėmis, tad kuria saugią, pagarbią ir įtraukiančią aplinką, padeda išgirsti bei geriau pažinti vieni kitus, suartėti kaip klasei. Svarbiausia, patys moksleiviai šiuo užsiėmimus įvardija kaip “turbūt geriausia diena mano gyvenime”, “pirmą kartą iš tikrųjų pamačiau ir išgirdau savo klasioką”, “gera būti tikrame santykyje ir žaisti”, “buvo nuostabu leisti sau verkti ir priimti klasiokų palaikymą”, “suartėjau su savo klasiokais ir dabar rodos galėtume drauge kelaiuti į pasaulio kraštą”, “nebuvo lengva nusimesti visas kaukes, bet dabar suprantu to prasmę” ir t.t. Po užsiėmimo siūloma refleksija su klasės vadovu/e.
Šio modulio kaina priklauso nuo to, kelioms klasėms planuojama užsakyti paslaugą. 1 klasės užsiėmimo (±6 ak.val.) įkainis: 450 Eur. Paslauga gali būti teikiama visų mokslo metų metu. 
Užsėmimus veda Tautvydas Meldaikis - pedagogas, muzikantas, VšĮ Švietimo nuotykiai įkūrėjas.

3. Emocinio intelekto ugdymo programa “Džigbo” 1-4kl. moksleiviams per muziką, pojūčius ir istorijų pasakojimą

iš Žaltyčio festivalio archyvo
Šio užsiėmimo-koncerto metu vaikai kviečiami leistis į nuotykius po savo vidinį pasaulį. Programai pritaikytos specialiai aranžuotos dainos iš viso pasaulio, kurių dėka tyrinėjamos tokios vertybės kaip drąsa, meilė, laisvė, pasitikėjimas, atsakomybė, atvirumas, tvirtumas. Vaikai kviečiami aktyviai įsitraukti, geriau pažinti save, kitą žmogų ir mus supančią aplinką.
Užsiėmimo-koncerto trukmė 1 ak.val. Yra galimybė keliauti po klases, per dieną aplankant 3-4 klases. Vieno užsiėmimo-koncerto kaina: 120 Eur. Paslauga gali būti teikiama visų mokslo metų metu. 
Užsiėmimą veda Tautvydas Meldaikis - pedagogas, muzikantas, VšĮ Švietimo nuotykiai įkūrėjas.

4. Mokytojų palaikymo ratai pedagogams, spec. pedagogams, logopedams, soc. pedagogams, psichologams, neformaliojo švietimo pedagogams

iš Mokytojų palaikymo ratų archyvo
Mokytojai yra viena labiausiai emociškai įtraukiančių bei didelę įtaką darančių profesijų visuomenėje. Patiriama didžiulė įtampa ir stresas stipriai veikia motyvaciją ir anksčiau turėtą užsidegimą, kol galiausiai patiriamas profesinis perdegimas. 2017 m. atliktas tyrimas rodo (Bubelienė, Merkys, 2017), jog “maždaug kas trečias mokytojas (32,65 proc.) kenčia nuo padidėjusio profesinio streso ir maždaug kas ketvirtam mokytojui (29,03 proc.) sistemingai pasireiškia konkretūs klinikiniai simptomai”. Taip pat daugelis mokytojų teigia, jog nesijaučia galintys saugiai ir atvirai kalbėti apie savo iššūkius darbe. Psichologinės konsultacijos mokytojams mokyklose gauti nėra lengva, nes šių specialistų dažnai neužtenka net mokinių poreikiams patenkinti, o privačios konsultacijos yra gan brangios. Visi šie veiksniai lemia tai, kad mokytojai dažnai patiria profesinį perdegimą, kas tiesiogiai atsiliepia mokinių mokymosi kokybei.
Mokytojų Palaikymo Ratų projekto tikslas - sukurti saugią erdvę, kurioje pedagogai dalinasi savo kasdiene nešama našta tam, kad į darbą eitų emociškai ramūs, turintys daugiau jėgų ir motyvacijos. Tam pasitelkiama Empatinio Bendravimo metodika (angl. Non-Violent Communication - NVC), kuri įgalina pedagogus vienas kitam teikti palaikymą ir grįžtamąjį ryšį. Daugiau apie šią iniciatyvą: 
Pasaugos aprašymas:
1) Per asmeninius pokalbius suformuojama iki 10 mokytojų grupė, kuri įsipareigoja lankyti susitikimus (vienoje mokykloje gali būti ir daugiau tokių ratų).
2) Mokytojams vyksta visos dienos empatinio bendravimo mokymai, kad suteiktume pagrindines žinias ir įrankius, kaip saugiai ir efektyviai teikti palaikymą ir grįžtamąjį ryšį vieni kitiems.
3) Per 8 susitikimus kartu su mentoriumi grupė supažindinama su rato vedimo struktūra, įtvirtinami NVC bendravimo įrankiai, mokomasi po truputį pasitikėti grupe ir dalintis savo istorijomis bei galiausiai grupė įgalinama savarankiškai vesti susitikimus.
4) Per sekančius 8 susitikimus grupė savarankiškai be mentoriaus veda susitikimus iki mokslo metų pabaigos. Ratui suteikiama nuotolinė pagalba, arba esant reikalui, mentorius gali atvykti gyvai į rato susitikimą. Taip pat, dalyviams suteikiami antri visos dienos NVC mokymai tam, kad padėtume grupei išspręsti iššūkius iškilusius grupės viduje bei toliau pagilinti Empatinio bendravimo žinias bei gebėjimus.
5) Mokslo metų pabaigoje organizuojama bendra viso projekto refleksija bei po vasaros atostogų vėl padedama ratui susiburti ir toliau egzistuoti savarankiškai (ratų egzistavimas nesibaigia su projekto pabaiga).
Trukmė: 16 sesijų po 2,5 val. kas dvi savaites (80 ak. val.).
Kaina: 2500 Eur/1 ratui (10 pedagogų)

5. Empatinio bendravimo susitikimai pedagogams, spec. pedagogams, logopedams, soc. pedagogams, psichologams, neformaliojo švietimo pedagogams

iš Mokytojų palaikymo ratų archyvo
Empatinio bendravimo susitikimai - tai atviros sesijos, leidžiančios geriau pažinti savo ir kitų jausmus ir poreikius. Dažnai konfliktinės situacijos ar emocinis skausmas grupėse (o ypač klasėse) kyla dėl neatlieptų poreikių. Tai atitolina ir dažnai nukreipia dėmesį nuo ugdymo proceso ir kuria slogią socialinę atmosferą, kurioje augantys mokiniai veikiau linkę užsidaryti, negu atsiskleisti. 
Paprasčiausius – fiziologinius savo poreikius mes žinome ir mokame juos patenkinti. Jie mums suteikia pagrindą ir galimybę naviguoti kasdieniuose veiklose. Tačiau ne mažesnę reikšmę mūsų kasdienoje turi ir socialiniai, savirealizacijos, specialieji ugdymosi poreikiai. Kaip juos atpažinti savyje ir kitame? Kaip taikiai juos išreikšti neįžeidžiant kito ir tęsiant dialogą? Kokią vietą poreikių išsakyme užima jausmai? Kaip padėti atpažinti ir išsakyti kito žmogaus (o ypač vaiko) poreikius?
Empatinio bendravimo susitikimai paruošti pagal Nonviolent Communication (NVC) metodiką, kurią paruošė psichologas M. Rosenbergas, padeda žengti žingsnį atvirumo link. Su savimi ir kitu. Užsiėmimų metu per patiriamų jausmų ir poreikių prizmę analizuosime praktines situacijas mokykloje. Išskelsime, ką reiškia „agresyvus“, „netinkamas“, „tingus“ mokinių elgesys ir kokie poreikiai už to slypi. Kaip jausmų ir poreikių supratimas gali padėti pedagogams išvengti perdegimo, palaikyti sveikas ribas tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Empatinio bendravimo susitikimai padeda bendruomenei pasiruošti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui bei esamų ir galimų konfliktų sprendimai taikiu, sąmoningu būdu.
Trukmė: įvadas – 4 sesijos po 3 val., situacijų sprendimas – 4 sesijos po 3 val.; (24 ak. val.). arba
įvadas: 2 sesijos po 6 val, situacijų sprendimas – 2 sesijos po 6 val.
Kaina: 1800 eur. Vienam ciklui (grupėje iki 12 dalyvių) – 4 užsiėmimų (įvado (4 užsiėmimai) kaina – 900 Eur)
Užsiėmimus veda Gytis Valatka - mokytojas, socialinis pedagogas. Programos Renkuosi Mokyti alumnas. Patyriminių žygių organizatorius. Veda empatinio bendravimo sesijas, dirba Terapiniame Ūkyje, konsultuoja darbo su suaugusių ir jaunimo grupėmis temomis.

6. Savitarpio pagalbos grupė tėvams arba mokytojams

*ši paslauga teikiama tik Kaune
Dr. Agnė Laskytė. Asmeninio archyvo nuotrauka
 • Moksleivių tėvų grupės, kuriose dalijamasi kasdieniais iššūkiais ir išbandytais pasitvirtinusiais ir ne sprendimų būdais. Šių grupių metu paliečiamos ryšio su vaiku, ribų brėžimo, bendravimo įgūdžių tobulinimo, dienos planavimo ir atsakomybių bei pareigų klausimai. Užsiėmimai organizuojami vieną kartą per mėnesį, 10-12 žmonių grupėms. Vieno užsiėmimo trukmė - 1,5-2 val. Kaina - 100 Eur. Šią programą sudaro 9 susitikimai. Viso ciklo kaina: 900 Eur

 • Mokytojų savitarpio pagalbos grupės, kuriose dalijamasi kasdieniais iššūkiais ir išbandytais pasitvirtinusiais ir ne sprendimų būdais. Šių grupių metu būtų paliečiamos streso valdymo, atsipalaidavimo ir relaksacijos galimybių, ryšio su vaiku kūrimo, savųjų resursų įvertinimo ir panaudojimo galimybių, bendravimo stiliaus pasirinkimo, dienos planavimo ir atsakomybių bei pareigų klausimai. Susitikimai organizuojami du kartus per mėnesį, grupė iki 15 dalyvių. Vieno užsiėmimo trukmė - 1,5-2 val. Kaina - 100 Eur. Šią programą sudaro 18 susitikimų. 
Užsiėmimus veda Agnė Laskytė - biomedicinos mokslų daktarė, Herojaus mokyklos psichologė, Facebook puslapio "Dideli vaikai" įkūrėja ir turinio autorė, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Kriminalinės žvalgybos mokymo centro lektorė.

7. VšĮ Švietimo nuotykiai bei Všį Augu kartu jungtinė programa “Įtrauktis - išskleidžiančio santykio realybė” skirta pedagogams bei mokyklos specialistams

*ši paslauga teikiama Kaune
**iki 30 dalyvių

I dalis: Komandos formavimas

1a. Patyriminiai komandos, kuri apsispręs dalyvauti šiame modulyje, formavimo mokymai – 6 ak. val. – 600 Eur.
1b. Nesmurtinės komunikacijos (angl. Non-Violent Communication - NVC) mokymai pagal psichologo Maršalo Rosenbergo metodiką – 6 ak. val. – 600 Eur.

II dalis: Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo pamatas

Orientuojamasi į žinių apie nervų sistemos ypatumus perteikimą. Žinios apie nervų sistemą yra neatsiejamos nuo darnių ugdymo procesų. 
Remiamasi DIR® modeliu: funkcinės-emocinės raidos įgūdžiai, individualus asmens profilis ir tarpusavio ryšio svarba ugdymo procesuose. Akcentuojami specialiųjų poreikių vaikų sensoriniai ypatumai. Pristatoma Floortime® technika, dirbant su vaiku individualiai.

2a. DIR® modelio įvadinis kursas – DIR101. Pristatomas raidos principais grįstas modelis - 16 ak. val. – kaina žmogui – 87 Eur. (Suteikiami tarptautinės ICDL organizacijos pažymėjimai, įmanomi VDU švietimo akademijos kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai).

2b. Mokymai – sensorinės integracijos ypatumai ugdymo procese ir sensorinių priemonių taikymas darbe – 8 ak. val. - 1050 Eur (įmanomi kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai).

2c. Atvejo analizių ciklas, remiantis DIR® modelio principais – 2 val./140 Eur.  
Dirbama, gilinantis į konkrečių mokinių poreikius, ugdymo procese kylančius iššūkius. Sudaromas mokinio individualus profilis, atsižvelgiant į jo nervų sistemos ypatumus. Įtraukiami su vaiku dirbantys pedagogai, specialistai, tėvai. Suteikiamos įžvalgos, įgalinančios aplinkos pritaikymą.

Užsiėmimus veda Paulina Kuraitienė - spec. pedagogė, turinti beveik 15m. darbo patirtį su raidos iššūkiais turinčiais vaikais bei jų šeimomis, DIR® modelio ekspertė, VšĮ "Augu kartu" vadovė.

III dalis: Pedagogų/ugdytojų įgalinimas įtraukties metodų taikymui remiantis kūno judesio terapijos principais

3a. Teoriniai/praktiniai mokymai – 8 ak. val. – 1050 Eur
Integruota kūno ir judesio terapija – tai būdas geriau pažinti save ir kitą, pažadinti vidinę kūno išmintį, kurios reikia norint gyventi sveiką ir pilnavertį gyvenimą.

Darbo su kūnu principai dėstomi teoriją jungiant su praktika:
- judesių vystymasis; Įgyjamas suvokimas, kaip kasdieniniai judesiai gali būti lengvesni, sumažinti fizinę ir psichologinę įtampą;
- patyriminė anatomija; Tai mokymas apie skirtingas kūno sistemas (odą, griaučius, raumenis, skysčius, vidaus organus, endokrininę ir nervų sistemas) ir asmeninis jų patyrimas, kad savo kūną geriau pažinti "iš vidaus" ir gebėti pritaikyti šias žinias dirbant su vaikais;
- Autentiškas judesys ir terapinis buvimas. Kaip savo sąmoningu ir įkūnytu buvimu padėti, palaikyti ir paskatinti vaikus;
- Kūno psichologija ir psichoterapija – kaip lavinti kūno sąmoningumą, jautrumą, pojūčių suvokimą, dėmesio valdymą. Praktika;
- Sąmoningo judėjimo užduočių ir pratimų apmokymas. To svarba darbe su vaikais. 

3b. Grupinė kūno judesio terapija mokyklos ugdytojų komandai (iki 12 dalyvių) –  2,5 val. – 325 Eur.  Rekomenduojama pakartotinė praktika. 
Praktinis resurso atstatymas, skatinant visos mokyklos ugdytojų komandos nervų sistemos pusiausvyrą (perdegimo būsenos prevencija). Tai įrankis, skatinantis darnų komandinį darbą, kūrybiškus įtraukties procesus.

Užsiėmimus veda Rasa Birietė – šokio-judesio ir integruotos kūno judesio terapijos specialistė, kūno psichoterapijos praktikė, lektorė. Dirba su vaikais, paaugliais ir suaugusiais susiduriančiais su įvairiais gyvenimiškais sunkumais, krizėmis, sergančiais depresija, valgymo, nerimo, emocijų, sensorinės integracijos sutrikimais, patyrusiais traumas, autistiškais vaikais.
Paulina Kuraitienė ir Rasa Birietė. Asmeninio archyvo nuotrauka

8. Gerų emocijų dirbtuvės moksleiviams ir/arba mokytojams

1) GERŲ EMOCIJŲ DIRBTUVĖS moksleiviams – tai emocinio pažinimo ir kūrybinės saviraiškos programa paremta dailės ir judesio terapijų bei neuroedukacijos metodais. Neuroedukacija – tai viena iš neuromokslų sričių, ieškanti atsakymų, kaip ir kokiais metodais galima padėti žmogui keisti požiūrį, mąstymą bei elgseną. Taikant įvairius neuroedukacinius pratimus, dailės bei judesio terapijos metodus programos metu su mokiniais mokomės: atpažinti, įvardinti savo emocijas, atrasti būdų, kaip emocijas išgyventi ir valdyti, išreikšti savo vidinius jausmus, emocijas per dailę, judesį, pažinti ne tik savo, bet ir kito jausmus, būti kūrybiniame procese, kur nėra apribojimų ir taisyklių, atsipalaiduoti, pažinti save per spalvas, kūrybą. 
Programas pritaikyta 1-4 kl. bei 5-8 kl. moksleiviams. Užsiėmimo metu būna daug dažų, spalvų, pokalbių, nuostabos, juoko, tylos, garso, naujų potyrių, atradimų. Vaikai sako, kad po užsiėmimų supranta, kad emocijos gali būti visokios ir visos yra priimtinos; apmąsto, ką galima daryti užvaldžius sunkioms emocijoms, kuo svarbi kūrybinė saviraiška, tolerancija, empatija, išmoksta atsipalaidavimo, kvėpavimo pratimų. Visuomet kviečiame užsiėmimuose sudalyvauti ir klasės mokytojus arba auklėtojus, kurie dažnai sako, kad pamato savo klasės vaikus tarsi iš kitos pusės, gauna idėjų bei įrankių, kaip galima metodus pritaikyti klasėje, kad visi drauge jaustųsi geriau.
GERŲ EMOCIJŲ DIRBTUVIŲ PROGRAMĄ veda sertifikuotos neuroedukatorės, dailės terapijos praktikės, įvairių užsiėmimų vaikams ir suaugusiems lektorės, daugiavaikės mamos Laura Kuprytė ir Joana Cironkaitė. Programos užsiėmimai gali būti vienkartiniai arba tęstiniai. Vienkartinis užsiėmimas – 2 ak.val., 150 Eur klasei (mes pasirūpiname visomis meninėmis priemonėmis) + 30 Eur kuro išlaidos. Tęstinė programa (tik Vilniuje arba Kaune) – 4 kartai po 2 ak.val. - kaina 350 Eur klasei.
2)  Gerų emocijų dirbtuvės priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, klasių auklėtojams, mokytojų padėjėjams, socialiniams, specialiesiems pedagogams
Keliaujant po mokyklas pastebime, kad „GERŲ EMOCIJŲ DIRBTUVIŲ“ reikia ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. Mokytojai kasdien patiria daug nuolatinio streso, turi atlaikyti didelius krūvius, dažnai yra tiesiog pervargę, emociškai išsekę, nesitiki sulaukti pagalbos ar palengvinimo. Tai tęsiasi gana ilgą laiką, o bendra emocinės savijauta tik prastėja ir neretai mokytojai atsiranda ties emocinio ir profesinio perdegimo riba. Vis tik mokytojus kviečiame nenuleisti rankų ir keisti savo savijautą susipažįstant su neuroedukaciniais metodais, išbandant dailės bei judesio terapijų poveikį praktiškai. Mokymų-patirtinio seminaro metu dalinamės patikrintais būdais ir metodais, kaip keisti požiūrį, gerinti savo emocinę savijautą, dalinamės kasdienėmis trumpomis praktikomis ir įžvalgomis, pasiteisinančiomis ne tik darbe, bet ir asmeniniame gyvenime. Neuroedukacijos metodai paremti dailės bei judesio terapijų praktikomis derėdami su šypsena, gera nuotaika, bendryste ir pagarba šalia esančiam padeda:   įsikvėpti,  atsipalaiduoti, labiau pažinti save, pažvelgti kitu kampu į daugelį situacijų, keisti požiūrį, pasisemti įrankių darbui su vaikais. Programa skirta plačiam pedagogų ratui: priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, klasių auklėtojams, mokytojų padėjėjams, socialiniams, specialiesiems pedagogams, kitiems, besidomintiems mokinių bei mokytojų gera savijauta.

GERŲ EMOCIJŲ DIRBTUVIŲ PROGRAMĄ veda sertifikuotos neuroedukatorės, dailės terapijos praktikės, įvairių užsiėmimų vaikams ir suaugusiems lektorės, „Rakto kišenėje“ bendraautorės Laura Kuprytė ir Joana Cironkaitė.
GERŲ EMOCIJŲ DIBRUVIŲ programa mokytojams gali būti dvejopa – tai mokymai-patirtinis seminaras
“Kaip geriau jaustis klasėje visiems?”
, kur dalinamės įrankiais darbui klasėje bei išbandome metodus praktiškai, arba patirtiniu seminaru
“Restartas”
, kurio metu per patirtines praktikas, atstatome savo vidinius resursus, semiamės įkvėpimo ir stipriname savo emocinę savijautą.
Mokymai-patirtinis seminaras “Kaip geriau jaustis klasėje visiems?”
– trukmė 5 ak.val, 580 Eur mokytojų grupei iki 15 asmenų (jei susirenka didesnė grupė, kaina derinama), išduodami pažymėjimai.
Patirtinis seminaras “Restartas”
– trukmė 3 ak. val., 380 Eur mokytojų grupei iki 15 asmenų (jei susirenka didesnė grupė, kaina derinama).
Pasirūpiname visomis priemonėmis, atvykstame Vilniuje ir Kaune, į kitus miestus prašome padengti kuro išlaidas.

Nuo ko viskas prasidėjo? Filmuke galite susipažinti su pirmine Mokyklos Odisėjos strategija.

Dėl daugiau informacijos susisiekite: info@svietimonuotykiai.lt; 862768967 (Tautvydas), 864510206 (Mingailė)
Prisidėk prie mūsų misijos
Naujausi įrašai
Prenumeruok Naujienlaiškį*
*ir sulauk Švietimo nuotykių savo pašte
Prenumeruoti
VšĮ "Švietimo nuotykiai", į. k. 305421935
Mingailė Žemaitytė-Meldaikė
Tautvydas Meldaikis
info@svietimonuotykiai.lt
© Švietimo nuotykiai